Договір оферти

1.Загальні
1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.Терміни та положення визначення
«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті https://verytasty100.com, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://verytasty100.com, спрямовану невизначеному колу осіб.
«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://verytasty100.com шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
«Сайт» – сайт https://verytasty100.com
«Товар» – товари, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті https://verytasty100.com
«Продавець» ФОП Гончарук А.М.
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа підприємець, що відвідали сайт https://verytasty100.com та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

3. Предмет договору
3.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.
3.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною оферти.

4. Момент укладання договору
4.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).
4.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язується самостійно ознайомитися з умовами Договору, продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність Договору.
4.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.
4.4. На вимогу Покупця Продавець оформляє Договір в двох зразках з підписами сторін.
3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв’язується з Продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з даним договором і погоджується з ним.

5. Ціна товару
5.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскурантом.
5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.
5.3. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.

6. Оплата товару
6.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.
6.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг.
6.3. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину здійснюється відповідно до розділу «доставка, оплата і ціни», опублікованому на сайті Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, оприлюдненому на сайті.
6.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій .
6.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином Покупцем. До моменту отримання оплати інтернет-магазин не несе ніяких зобов’язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.
6.6. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
6.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).
6.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов’язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

7. Доставка товару
7.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою кур’єрської доставки в межах м.Києва або за допомогою служби доставки ТОВ “Нова пошта” по Україні
7.2. Кур҆єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою. Доставка здійснюється бескоштовно, при умові замовлення товару на суму 1000 грн, в іншому випадку доставку сплачує Покупець у розмiрi 70 грн по м.Київ.
7.3. Доставка через службу ТОВ “Нова пошта” по Україні, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами. Доставку сплачує Продавець при умові замовлення товару на суму 1000 грн, в іншому випадку доставку сплачує Покупець згідно з тарифами доставки ТОВ “Нова пошта” по Україні.

8. Порядок повернення товару
8.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості після його огляду в момент прийому товару.
8.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 3-х календарних днів.
8.3. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:
– відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати і отримання від кур’єра;
– за рішенням суду;
– якщо даний товар є належної якості.

9. Відповідальність перед третіми особами
9.1. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних у інтернет-магазині і з його допомогою.

10. Права та обов’язки Сторін
10.1. Продавець зобов’язується:
10.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.
10.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.
10.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.
10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.
10.3. Продавець має право передати свої права і обов’язки по виконанню Замовлень третім особам.
10.4 Покупець зобов’язується:
– до моменту звернення в інтернет-магазин ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.
10.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

11. Форс-мажорні обставини.
11.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

12. Авторські права.
Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину є власністю продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

13. Інформація та її використання.
13.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг та / або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.
13.2. Інтернет-магазин має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.
13.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару.
13.4. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців, а саме: – прізвище, ім’я, по батькові Покупця;
– адреса доставки;
– контактні телефони, адресу електронної пошти і т.д.)
З метою:
– виконання умов даного Договору;
– доставки Покупцеві замовленої ним продукції;
– інформування про новини та спеціальні пропозиції.
13.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин Покупець дає згоду на збір і обробку такої інформації.
13.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
13.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців:
– не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами;
– виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Кошик